COVID-19 VIRüSüNüN BEYIN HüCRELERIYLE BIRLEşEBILDIğI KANıTLANDı

Covid-19 virüsünün beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı

Drug Target Reviewin haberine göre, Avusturalyada Queensland Üniversitesinden araştırmacılar, Covid-19 virüsünün beyindeki nöron ve glia hücrelerinin zarlarından füzyonla geçebildiğini kanıtladı.

Yapılan deneylerde, laboratuvar ortamında elde edilen fare ve insan beyin kültürleri yeşil floresan protein (GFP) ile işaretledikten sonra Covid-19 virüsü (SARS-CoV-2) ile enfekte edildi.

Virüsün nöron ve glia hücrelerinin zarlarından füzyonla geçebildiği ve hücreler arası bağlar kurduğu gözlemlendi.

"ÜÇÜNCÜ BİR OLASILIĞI KANITLADIK"

Araştırmacılardan Martinez-Marmol, literatürdeki genel kanının, bir virüs beyne girdiğinde ya hücre ölümü gerçekleşir ya da enfeksiyon gözlemlenebilir şeklinde iki olasılık olduğunu ifade ederek, "Ancak üçüncü bir olasılığı kanıtladık. Bu da nöral füzyon" açıklamasında bulundu.

Araştırmacılar, Covid-19un davranışını anlamanın, sinir sistemine saldıran HIV, kuduz, kızamık, Zika ve diğer virüslerin de nöropatolojisini ve işleyişini anlamada önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

Araştırma "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

2023-06-10T09:13:08Z dg43tfdfdgfd